PaperCut Hive

The logo of cloud-native print management product called PaperCut Hive

การจัดการการพิมพ์แบบคลาวด์เนทีฟที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ

แดชบอร์ดผลิตภัณฑ์ PaperCut Hive

การพิมพ์ที่สะดวกสำหรับทุกคน

PaperCut Hive และการพิมพ์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยให้การพิมพ์เป็นเรื่องง่ายอีกครั้ง ผู้ใช้เพียงแค่พิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ไปยังคิวการพิมพ์เดียว และ เผยแพร่งานพิมพ์ได้อย่างปลอดภัยโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอสัมผัส ของ MFP/MFD